Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Alek Tarkowski

ur. w 1977 r. Doktorant w Ośrodku Studiów Społecznych / Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN i Uniwersytecie Środkowo-Europejskim w Warszawie, członek McLuhan Program Media and Technology na Uniwersytecie w Toronto. Zajmuje się socjologią nowych mediów, w szczególności Internetu. Współtworzy polski oddział Creative Commons. O Internecie pisze na stronie http://terminal.waw.pl

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt