Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Wiesław Godzic

medioznawca, redaktor naczelny „Kultury Popularnej”. Pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Wydał m.in. książki: Telewizja jako kultura, Rozumieć telewizję, Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt