Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Józef Kelera

ur. w 1929 r. Był recenzentem teatralnym „Odry”, kierownikiem literackim wielu teatrów, pracownikiem naukowym IBL-u i profesorem PWST we Wrocławiu. Obecnie nie pracuje zawodowo.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt