Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Jan Topolski

ur. 1982, student muzykologii UW, redaktor naczelny magazynu „Glissando”, stypendysta Deutscher Musikrat i Ernsta von Siemensa; w licznych wolnych chwilach krytykuje lub afirmuje dzieła muzyki współczesnej (m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „Odrze”, „Rzeczpospolitej”), ogląda pretensjonalne filmy, czyta przekombinowane książki tudzież pija wino i chodzi po górach. Nie gra na fortepianie, nie ma dobrego słuchu i jest nieuleczalnym leniem – ale kiedyś zamierza coś z tym zrobić.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt