Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Piotr Śliwiński

ur. w 1962 r., historyk i krytyk literacki, znawca poezji wpółczesnej. Profesor w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Ostatnio wydał Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej (2002).

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt