Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Grzegorz Mucha

– prozaik, recenzent. Jego opowiadania były publikowane w miesięczniku „Śląsk”, kwartalniku „Opcje”, periodyku „Pro Arte”, w węgierskim miesięczniku „Magyar Naplo” oraz w witrynie internetowej „ArtPapier”. Wydał zbiór opowiadań Kobiety i czas [Mamiko 2006]. Stale współpracuje z pismami społeczno-kulturalnymi.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt