Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Krzysztof Uniłowski

– ur. w 1967 r. w Sosnowcu. Adiunkt w Zakładzie Krytyki Literackiej UŚ. Jego zainteresowania skupiają się wokół innowacyjnych zjawisk w rodzimej prozie po roku 1956. Z kwartalnikiem literackim „FA-art” związany od roku 1989. Opublikował: Skądinad. Zapiski krytyczne (Bytom 1998); Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Gombrowicz – Parnicki – Lem (Katowice 1999), Koloniści i koczownicy. O najnowszej prozie i krytyce literackiej (2002). Razem z Dariuszem Nowackim opracował tom szkiców Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych (2003). Mieszka w Giszowcu.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt