Nr 20 (31)
z dnia 12 lipca 2002
powrót do wydania bieżącego
 
przegląd prasy | wybrane artykuły | autorzy | archiwum     
 

NIE WIERZCIE TERESCE
   
Marek Radziwon

   
   
Z faktu, że zamiast aktorów wykorzystuje się amatorów, nie wynika jeszcze, że zbliżamy się do prawdy. Wiadomo, że żeby zagrać sztygara, nie trzeba wcześniej pracować pod ziemią, a na przykład długodystansowca może przekonująco zagrać aktor, który w życiu nie brał udziału w żadnych zawodach sportowych. Logiczną konsekwencją toku rozumowania recenzentów byłoby stwierdzenie, że na przykład Dominika Ostałowska, Zbigniew Zapasiewicz albo Maja Komorowska do żadnej prawdy nigdy się nie zbliżą, ponieważ są aktorami z zawodu i odebrali gruntowne wykształcenie akademickie. Sztuka, jak wiadomo, rządzi się swoimi prawami i może się śmiało zdarzyć, że szlachetne i uczciwe intencje zaowocują sztucznym, koturnowym knotem, i odwrotnie - że zwykły sprawny warsztat, a nie wrażliwość i szczere chęci, da owoce piękne: dojrzałe.