Nr 20 (31)
z dnia 12 lipca 2002
powrót do wydania bieżącego
 
przegląd prasy | wybrane artykuły | autorzy | archiwum     
 

Gorące problemy
   
Aneta Kwiecień

   
   
Zainteresowanie, jakie dramat Pawła Sali wzbudził wśród członków jury i widowni Tygodnia Sztuk Odważnych zorganizowanego przez Teatr im. Kochanowskiego w Radomiu, skłoniło redakcję „Dialogu” do opublikowania zarówno tekstu sztuki, jak i serii wypowiedzi, skupiających się wokół problematyki przestępczości nieletnich, patologii społecznych, kryzysu wartości i pokoleniowych depresji. Temat ten przewija się w całym numerze, jednak wprost do – jak pisze redakcja w krótkim wstępie – „gorącego problemu społecznego” odnosi się blok tekstów zatytułowany Od kiedy będziemy dobrzy?.