Nr 10 (21)
z dnia 2 kwietnia 2002
powrót do wydania bieżącego
 
przegląd prasy | wybrane artykuły | autorzy | archiwum     
 

KAKTUS NIE Z TEJ CHATKI
   
Miłka O. Malzahn

   
   
„Kaktus” ukazuje się co miesiąc i nie ma pełnego roku (w sensie długości istnienia). Tak daleki jest w treści od „Gadek z Chatki” jak Nowy Jork od Moskwy. I tak bliski jak centrum handlowe od centrum miasta i dzielnicy blokowisk. I opowiadający o takich rytmach jakie przezornie chowa się w komputerach.