Nr 1
z dnia 30 sierpnia 2001
powrót do wydania bieżącego
 
przegląd prasy | wybrane artykuły | teraz o… | autorzy | archiwum     
 

Literatura – duch fartowny czy hartowny?
   
Mariusz Sieniewicz

   
   
Ogólnie rzecz ujmując najnowszy „FA-art” to „FA-art” sceptyczny, sygnalizujący (przede wszystkim w tekstach krytycznych) konieczność przyjrzenia się na nowo zarówno statusowi, jak i „dogmatom” literatury ostatnich lat. Zgoła odmienne wrażenie odnosi się przeglądając najnowszą edycję krakowskiego „Ha!artu”.