wydanie przedpremierowe
z dnia 20 maja 2001
powrót do wydania bieżącego
 
przegląd prasy | wybrane artykuły | autorzy | archiwum     
 

Tadeusz Różewicz Matka odchodzi
   
Skorpion

   
   
Prawdziwe zmartwienie dzisiaj z Różewiczem. To, że dostanie Nike, było wiadome z góry i pewne jak dwa razy dwa. Jurorzy nie mieli wyjścia. Bo tłum widzów w Pomarańczarni z pewnością nie czytał książek żadnego z innych kandydatów do nagrody. Zresztą najpewniej także książka Matka odchodzi była nieznana większości zebranych, ale jedno było pewne: wszyscy wiedzieli coś niecoś o Różewiczu. 
    Krótki kurs historii ODRY (XL)

Mariusz Urbanek

   
   
     Marzec 1961. W nakładzie 3 tys. egzemplarzy ukazuje się pierwszy numer miesięcznika „Odra", który zastępuje tygodnik o tej samej nazwie. W zamyśle władz pismo ma reprezentować kulturę odwiecznie piastowskich Ziem Zachodnich wobec Macierzy. Miesięcznik ma być świadomie regionalny i szukać właściwego wyrazu dla ogromnej prężności polskiego społeczeństwa (...) i tej całkowitej już integracji Nadodrza z resztą kraju,dla procesów kształtowania się nowej społeczności we Wrocławiu, Opolu i Zielonej Górze, w Turoszowie, Kędzierzynie i Gorzowie.
     1962-1964. Społeczność Nadodrza poddaje się kształtowaniu raczej ciężko. W Opolu sprzedawano poniżej 100 egzemplarzy pisma, w całym województwie zielonogórskim – 40, a jedyny czytelnik z Turoszowa poszukiwany jest do dzisiaj.