Nr 16 (98)
z dnia 12 czerwca 2004
powrót do wydania bieżącego
 
komunikaty | przegląd prasy | wybrane artykuły | konkursy | autorzy | archiwum     
 

Piotr Kosiewski
   
     ur. 1967, historyk sztuki, krytyk. Stały współpracownik miesięcznika „Znak” i Kwartalnika Literackego „Kresy”. Publikował m.in. na łamach „Czasu Kultury”, „Kresów”, „Res Publiki Nowej”, „Tygodnika Powszechnego”, „Więzi” i „Znaku”. Współredaktor tomów zbiorowych m.in. Historycy polscy i ukraińscy wobec problemów XX wieku, 2000 i Wojny bałkańskie (w druku).


publikacje w Witrynie Czasopism.pl:
• „Kilka osób umówi się co należy do kanonu i załatwione” (Nr 1 z dnia 30 sierpnia 2001)